Noll tolerans Värmepumpar för din fastighet

Värmepumpar för din fastighet

värmepumpar

Allt fler svenskar har insett fördelen med värmepumpar. En av de huvudsakliga anledningarna är att man sparar pengar, men många har även blivit alltmer miljöintresserade. Värmepumpar är nämligen ett bra val för miljön, eftersom det är en energieffektiv lösning i jämförelse med de flesta andra alternativ för uppvärmning. Hur man installerar värmepumpar är mycket viktigt. Dels handlar det om att få ut hela kapaciteten och dels att värmepumpen ska hålla så länge som möjligt. Att införskaffa en värmepump är i regel en betydande investering för ett hushåll eller en fastighetsägare. Därför är det av yttersta vikt att de som installerar värmepumpar har rätt kompetens. Görs en installation felaktigt, kanske värmepumpen inte levererar den kostnadsbesparing som man räknat med och i värsta fall kanske den till och med går sönder. För att undvika sådana problem brukar de flesta vända sig till en certifierad installatör av värmepumpar. Då säkerställer man att samtliga lagstadgade krav efterföljs, samt att företaget använder korrekta metoder när de installerar värmepumpen.

När man behöver hjälp med värmepumpar är detalltid rekommenderat att göra sin hemläxa och jämföra priser mellan olika företag. Många brukar begära en offert från flera olika aktörer. Dock kan det vara riskabelt att stirra sig alltför blind på priset. Trots allt är värmepumpar tänkta att hålla mycket länge och kostnadsbesparingen över tid är egentligen mest relevant. Att satsa på kvalité och en skicklig installatör kan löna sig, då sannolikheten att få en bra installation, som verkligen ger maximal energibesparing, ökar genom detta.

Installera värmepumpar

Hur själva installationen går till, skiljer sig mellan olika typer av värmepumpar. Enklast att installera är generellt sett luft-luftvärmepumpen. Anledningen är att man kan använda en vanlig kontakt, eftersom den ger en luftburen värme och bara behöver anslutas till husets elförsörjning. Den har dock både en del utomhus och en del inomhus samt ett rör med ett köldmedium som förbinder dessa. Arbetet med denna förbindelse skall göras av en certifierad kyltekniker.

Luft-vattenvärmepumpar är mera komplexa. Då ingår även ett vattenburet system, vilket innebär att värmepumpen även ska anslutas till fastighetens rörsystem för vatten. Beroende på hur situationen ser ut, kan det krävas en certifierad VVS-installatör. En annan intressant typ av värmepumpar är så kallade bergvärmepumpar. Med dessa blir det ännu mera avancerat, eftersom bergvärmepumpen faktiskt tar sin värme ifrån själva berggrunden. Ett mycket djupt hål måste borras, i regel minst 80 meter, men ofta betydligt djupare än så. För att ens kunna genomföra något sådant, krävs stora kunskaper och rätt typ av maskiner.

13 May 2015