Noll tolerans Olika typer av logistik

Olika typer av logistik

Logistik

Logistik. Ett viktigt begrepp. En viktig position i ett företag där allt behöver fungera och flyta på utan störningar. Där logistik behövs för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Det krävs verkligen rätt person på rätt plats när det gäller denna sorts tjänst.

Tips på bra logistik:

”Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden.” (Wikipedia 2014: http://sv.wikipedia.org/wiki/Logistik)

Det finns olika sorters logistik. De vanligaste är inom transport och produktion. Men även IT har blivit en viktig del inom logistiken då många företag väljer att placera till exempel tillverkning och lager på andra orter och länder än där de själva finns. Där måste mycket av kommunikationen och kontrollen skötas via internet och logistiken är väldigt betydelsefull för hur allt fungerar.

Överallt i världen hårdnar konkurrensen för effektiv logistik, både inom transport och produktion. Och det gör att kravet på till exempel en transportfirma ökar enormt. Det är väldigt viktigt för alla företag att deras transporter är snabba, punktliga och prisvärda.

Logistik i Malmö

Eftersom Malmö och Öresundsregionen är ett stort och viktigt område för just logistik, distrubition och lagerhållning, så är konkurrensen väldigt stor just där. Det börjar bli extra viktigt med företag som kan kombinera flera av de olika delarna inom logistik. Till exempel att kunna ta hand om transport, lagerhållning och ha ett effektivt affärssystem. Allt för att göra arbetet så smidigt som möjligt för kunderna.

Ett problem i Malmö är dock att det är brist på landyta. Det finns inte många ställen att bygga nytt på och behöver man då utveckla sitt företag och även ha en stor lagerfastighet så blir det svårt. Då får man söka sig utanför city och se sig om i de mindre städerna runt omkring. Då kommer betydelsen av IT in i bilden också. Sitter kontorspersonalen i Malmö men lager och spedition ligger utanför Malmö, är det av stor vikt att man har bra uppkoppling och pålitliga system för kommunikation och andra flöden.

Det nya är smart logistik. Att kunna lämna över hela sin logistik med transport, lagerhållning och distributering till ett annat företag som har detta som sin enda uppgift. Uppgiften att sköta din logistik smidigt, snabbt och viktigast av allt – effektivt!

17 Jan 2014