Noll tolerans Hantera projekt på olika sätt

Hantera projekt på olika sätt

Enligt Wikipedia.se så definieras projekt på följande sätt: ” Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.” Det finns även en formell definition som säger att ett projekt är ”en temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst”. Ser vi till vad ett projekt är, så har de vissa saker gemensamt. Just att det är en tillfällig, eller temporär aktivitet som genomförs för att nå ett visst mål är ett av dessa. Om du funderar på att lära dig mer om projekt, så kan du gå en utbildning inom Projekthantering, eller en så kallad projektledarutbildning.

Gå en projektledarutbildning

Projekthantering och projektledarutbildning kan du hitta hos Ledar- & Projekthantering i Sverige AB, eller LP som de förkortas. Hos dem hittar du förstklassiga utbildningar. Som de själva säger, de är inte störst, men de är bäst. LP har certifieringar inom PMP- och IPMA. Hos dem kan du även gå på olika intensivutbildningar med internatboende. De erbjuder även konferenser med fokus på saker som ledarskap, konflikthantering och gruppdynamik.

Definiera ett projekt

Projektledning och att hålla i ett projekt kan för vissa vara det enklaste saken i hela världen. För dig som inte tidigare gjort det så är en projektledarutbildning att rekommendera. Med en sådan utbildning får du rätt verktyg för att leda projektet. När man leder ett projekt så ska det vara tydligt avgränsat till vad som ska vara gjort, när det ska vara klart och hur mycket det får kosta. Det är tidsbegränsat som sagt, men denna tid kan variera mellan ett par dagar upp till flera år.

2 Jun 2016